Ane 1839 Jens Pedersen Hattemager (1675 – 1746)

Ane 1840 Sille Gullichsdatter (1680 – 1755)

 

Hattemager på Torvet

 

 

Jens Pedersen Hattemager, født 1675 i Skt. Nikolaj sogn, Køge, døbt onsdag, 5. maj, død 1746 i Skt. Nikolaj sogn, Køge, begravet på de fattiges kirkegård fredag 15. april.

Søn af Peder Jensen Handskemager og [Maren Hansdatter] 

Frembåren af Drude, borgmester Casper Eggertsens, Faddere var: Else, borgmester Rasmus Schøllers, Cathrine, Henning Jacobsens.

Tvilling med Bodil.

 

Jens Pedersen Hattemager, gift med Sille Gulichsdatter, gift fredag, 24. maj 1709 i Køge.

 

Sille Gulichsdatter, født 1680 i Skt. Nikolaj sogn, Køge, døbt 28. juli, død 1755 i Skr. Nikolaj sogn, Køge, begravet onsdag 24. juli på de fattiges kirkegård.

Datter af Gullick Olufsen Bager og [Maren Pedersdatter]

Maria, Hans Faneførers bar det, Eva, Niels Snedkers, Anna Jens Hattemagers. Faddere var: Niels Lauritsen, Niels Lystrup, Christen Nielsen, Rasmus Skomager.

Køge Bys borgere 1753

1753 bor fattiglem Sille Hattemager bor sammen med Bodel klokker i De fattiges Steenboder, Vestergade, søndre side (Der hvor kloster Kirkegård ligger i dag).

Ved juleuddelingen 20. december 1753 fik Sille Hattemager 6 vadmel og 6 lærred og 4 mrk.

 

Der kendes børn:

 

I

Golich Jensen (Lund), født 1710 i Skt. Nikolaj sogn, Køge, døbt tirsdag, 18. marts.

Marie Farver bar det. Inger Lorenz Farvers gik hos. Faddere var: Jens Christensen, Søfren Rodtkicher og Maren Rasmusdatter.

Hattemager og rådstuetjener i Køge.

Guliche Jensen Hattemager og Dorethe Sophie Larsdatter, gift fredag, 27. april 1742 i Skt. Nikolaj kirke, Køge. Ingen egne børn, men opfostrede Lars Birchedahl.

Køge Bys borgere 1753- Adresse: Kirkestræde 6, Køge.

Gollik Jensen lejede 1 stolestade for 2 mark.

 

II

Maren Jensdatter, født 1711 i Skt. Nikolaj sogn, Køge, døbt fredag, 17. juli.

Anne, Mathias Snedkers bar det. Maren Søfren Rodtkickers gik hos, Faddere var: Jens Johansen, Frederik Henriksen, Johanne Olufsdatter.

 

III

Dorthe Jensdatter (Lund), født 1714 i Køge, døbt fredag, 20. april, død 1792 i Hammer sogn, begravet 24. august.

Marie Erttmands bar det. Maren Abraham Skomager gik hos. Jens Mortensen Pedemager, Søren Ratgitter, Ole Bruun og mad. Maren Hansdatter.

 

IV

Peder Jensen (Lund), født 1715 i Skt. Nikolaj sogn, Køge, døbt fredag, 8. november, død 1729 same sted, begravet mandag, 4. juli..

Kirstine, borgmester Johan Jensens bar der. Lisbeth, sl. Peder Larsens gik hos. Faddere var: Sophie Rasmusdatter, Peder Christian Heebers, Zander Weybel, Johanne Rasmusdatter.

 

V

Anne Cathrine Jensdatter Lund, født 1720 Skt. Nikolaj sogn, Køge, døbt fredag, 10. maj død 26. november 1769 i

Karen Rasmus Nielsens bar det. Gundel, Niels Jensen saltgjøres gik hos. Faddere var: Lars Mortensen Pottemager, Hans Henrich Fich, Kirsten Johanne, sl. Peder Clemmensens datter.

Skiftedato - Skanderborg, Gjern, Hammel.

Hun fik et uægte barn med Corporal Thorenborg af hr. ritmester Gudis kompagni da han tjente hr. oberstløjtnant Dredhield,

Hun blev gift 1. gang West Michelsen, Rytter. 

Hun blev gift 2. gang med Johan Georg Frost, død 26. august 1771 i Hammel.

Der kendes børn:

V.A

Corporal Thorenborg

Peter Thorenborg, født 1746 i Køge, døbt 31. januar, død samme år 3 måneder gammel.

Udlagt barnefader Corporal Thorenborg af hr. ritmester Gudis kompagni da hun tjente hr. oberstløjtnant Dredksield, nu hos sin broder Golich Jensen Lund.

Barnet blev frembåret af hendes moder Jens Pedersen Hattemagers hustru og Golich Lunds kone gik hos. Faddere var: Villum ??, Casper Thomsen og Karen Sørensdatter

V.B

West Michelsen

Jørgen Baltzar West

V.C

Johan Georg Frost,

Christian Johansen Frost, født 1747

G 341-380 8/29
251, 26. november 1769, Hammel
Anne Cathrine Jensdatter Lund, død
Johan Georg Frost, enkemand, fuglefænger
Hendes barn i ægteskab med rytter West Michelsen:
Corporal, Jørgen Baltzar West af Hr. Major Schelles Eskadron i Århus
Hendes søn med enkemanden:
Christian Johansen Frost, 22 år

G 341-380 11/29
333, 26 august 1771, Hammel
Johan Frost, død, fuglefænger
Hans børn:
1) Anders Johansen, 40 år
2) Johan Johansen, 38 år
3) Susanne Johansdatter, død, ~ gift i Norge i Tonsberg med Symand Villum Nielsen
3a) Ellen Kirstine Villumsdatter
Christian Erhard Johansen, 29 år