Efterkommere af »

Niels Larsen f. 1699 g.m. Dorthe Jensdatter Lund f. 1714

3. Hans Birchedahl - døde ung og stiftede ikke familie

4 Elisabeth Birchedahl - opvarterkone på frederiks hospital f. 1743 - død 1789

 

5. 1 pige, som vi intet ved om.

Det formodes at Niels Larsen Birchedahl har følgende søskende:

 

1. Birgitte Larsdatter f. 1693

2. Dorethe Sophie Larsdatter født 1700 som ledsager Lars Birchedahl til Køge og gifter sig med Golic Jensen Lund - bror til Dorthe Jensdatter Lund.

Og så kan det hermed bevises, at Niels Rasmus Ib Birkedal Hansen - ikke har tilknytning til Birkedal anerne

Jf. ægteskab - opslag 259 - garnisons sogn - 1907 Mellem Johannes Frederik Birkedal Hansen og Anna Asta Eleisa Nielsen

Forældre til Johannes er Niels Peder Hansen og Maren Sophie Christiansen

Forældre til Anna Asta Eleisa er Rasmus Nielsen og Bolette Petersen.

Birkedal familien.

I bogen 'Degnen Peder Husum i Kallehauge (1700-1783) og hans Efterkommere. 1935, skriver/ citerer L. F. la Cour fra :

99.4 Birkedal, Vilhelm

Nyegaard, Lavrids

Vilhelm Birkedal : en Levnedstegning. - Kbh. : Schønberg, 1895-1912. - 3 bind

Bind 1 : 1809-49. - 1895

----------------

"Ifølge gamle familieerindringer har slægtens unævnte fader været skrædder. Denne mand havde en søn, ved navn Niels Larsen, der fødtes i Tybjerg Sogn, Præstø Amt i året 1700, arbejdede som skomagersvend i Køge, Roskilde, Ringsted og Ålborg og dernæst nedsatte sig som mester i Herlufmagle (hvortil Tybjerg er anneks), hvor han ægtede Dorthe Jensdatter. Tilsidst flyttede han til Hammer, et par mil syd for Næstved, hvor han døde, begr. i Hammer 4/7 1781. Hans hustru, der var født 1712, døde 1792, begr. 24/8."

Niels Larsen og hans hustru fik 3 sønner og 2 døtre. De tre sønner var Peder Birchedahl, der blev skolelærer i Pederstrup , Hans, der blev skoleholder i Herluflille og døde i sin ungdom,

 

I afdøde Skoleinspektør C.E.

Jongberg´s bog om "Skoler i Herlufmagle Sogn" kan man læse følgende: LÆRERE

I HERLUFLILLE: "Ved skoleforordningen af 1739 blev der oprettet en

"Løbeskole" i Herluflille for Herluflille, Torpe og nogle huse på Raunstrups

Endemarker. Herlufmagledegnens substitut blev skoleholder her.

Undervisningen blev påbegyndt 15. Januar 1742 af Søfren Christian Holst

(1742 - august 1742)......Hans Nielsen Birchedahl 1763 - ? Han havde ingen

uddannelse.

 

 

og Lars Birchdal, der, først var skoleholder, og siden overtog degne embedet i Hammer og Lundby sogne.'

 

Den ene datter, som vi kender til Elisabeth blev opvarterkone på Frederikshospital og døde efter indtagelse af forurenet vand fra søen, hvorfra drikkevandet kom. Elisabeth får vi kendskab til via ft 1787. Hun dør i 1789 efter få dages indlægelse på hospitalets sygeafdeling.

Dorthe Jensdatter Lunds fødselsår korrigeres her til 1714 (se også oeder 1771), idet Dorthe Jensdatter Lunds forældre nu er fundet i Køge ved at tage udgangspunkt i Lars Birchedahls anbringelse hos en broder til Dorthe Jensdatter Lund, Golic Jensen Lund, hattemager og raadstuetjener, i Køge.

I Køge kirkebog er fundet følgende i 1746:

Mandag d. 31 Jan. - Døbte.

Anne-Marie rettet til Anne-Cathrine Jensdatter hindes uægte Barn, Peter, aulet ved Corporal Thorenborg af Hr.Ritmester (Gudis) Compagnie, da hun tiente Hr OberstLieutn (Dreihsel), nu er hun at være hos hendis broder Golich Jensen Lund, samme Barn bar hendis Moder Jens Pedersen Hattemagers Hustru og Golich Lunds Kone gich hos, Fadderne vare Villum Fatt???, Caspar Thomasen og Karen Sørensdatter

Oppslag 117 - døde

Mandag d. 14 Martz

Anne-(Marie) Cathrine Jensdatter Lunds uægte Barn Peter. hun Er Gotlieb Hattemagers Syster.

Anne Cathrine's død i Hammel:

G 341-380 8/29

251, 26 november 1769, Hammel

Anne Cathrine Jensdatter Lund, død

Johan Georg Frost, enkemand, fuglefænger

Hendes barn i ægteskab med rytter West Michelsen:

Corporal, Jørgen Baltzar West af Hr. Major Schelles Eskadron i Århus

Hendes søn med enkemanden:

Christian Johansen Frost, 22 år

******************

(KB for Hammer opsl. 132 viser Niels Larsen's død - opslag 136 viser Dorthe Jensdatters død. Begge optegnelser med dato og teksten "Degnens fader"eller "Degnens Moder") Stor tak til Werner for hans assistance i forbindelse med fundet af disse data.

NB. Dorthe Jensdatter er altså kun 78 år ved sin død og ikke 80 år, som der står i kirkebogen.

**********

Kilde: OE-1771

Mandens navn:  Niels Larsen Mandens erhverv:  Skoemager

Mandens alder:  72 Mandens civilstand:  Gift

Mandens nr. ægteskab:  2 Mand død (ja/nej):  Nej

Hustru død (ja(nej):  Nej Hustrus alder:  58

Hustrus civilstand:  Gift Hustrus nr. ægteskab:  1

Sogn:  Herlufmagle Herred:  Tybjerg

Amt:  Præstø Stednavn:  1

Læg mærke til at det er mandens ægteskab nr. 2.

Uddrag af Folketællingen:

praestoe, Hammer, Hammer, Hammer Sogn, Hammer Bye, , FT-1787, C6469

Lars Nielsen Birchedahl, 51, Gift, Hosbonde, Degn til Hammer og Lundbye,

Fridericha Lovise Parehus, 44, Gift, Madmoder, ,

Anna Giertrud Birchedahl, 14, Ugift, Børn af 1ste Ægteskab, ,

Birgithe Birchedahl, 12, Ugift, Børn af 1ste Ægteskab, ,

Ester Birchedahl, 10, Ugift, Børn af 1ste Ægteskab, ,

Christiane Rasmusdatter, 23, Ugift, Tieneste Pige, ,

Dorthe Jensdatter Lund, 76, Enke, Mandens Moder, Ophold hos Sønnen,

------------------------------------------

Lars Birchedahls skifte:

Lars Birchedahl former sogndegn of Hammer & Lundbye Menninghede, dod w/ pastor Fyhn i N.Jernlose       d.20/21 May 1830 pg 279

282/3

CH:         forvalter Birchedahl i Aalebekgaard, Moen (dod)

              CH:  4 daus - 2 of which are givte

            Wilhelm Birchedahl  student i Khvn

            madam .... = afg Thomas Husum praesten i Wigersted & Qvontsbye Menninghede

            madam .... = afg .. Wulf i Torbenfeldt ved Frydendahl

            Ester Birchedahl  ugift home

[Merlose-Tuse Herred, Holbaek; Bk 4 1827-32; film 49327]

[Forklaring til skiftet:

Ludvig Harbo Birchedahl  - død 1819- (studenten Wilhelm er hans søn Schøller Parelius Wilhelm Birchedal som tilsyneladende træder ind som arving i hans sted?)

Madam = Wulff - er Birgitte

Madam = Thomas Husum er Anna Gjertrud

Og Ester, som aldrig bliver gift.]

Sorø, Øster Flakkebjerg, Førslev, Førslev, , , 3, FT-1840

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Birgitte Wulff, 62, Enke(mand), , præsteenke,

Ester Birkedal, 60, Ugift, , hendes søster,

Mette Marie Madsdatter, 17, Ugift, , tjenestepige,

Sorø, Ringsted, Vigersted, Wigersted Bÿe, , , 1, FT-1801 Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Thomas Husum, 54, Gift, husbonde, sognepræst,

Anna Giertrüd Født Birkedall, 26, Gift, hans kone, ,

Petra Husum, 17, Ugift, hans børn, ,

Hans Peter Husum, 16, Ugift, hans børn, ,

Thomas Husum, 12, Ugift, hans børn, ,

Lovise Maria Husum, 1, Ugift, deres datter, ,

Boe Jensen, 48, Ugift, tjenestefolk, ,

Kiersten Pedersdatter, 24, Ugift, tjenestefolk, ,

Peder Rasmussen, 36, Ugift, tjenestefolk, ,

Johane Rasmusdatter, 15, Ugift, tjenestefolk, ,

Johane Pedersdatter, 24, Ugift, tjenestefolk, ,

Sophie, 20, Ugift, tjenestefolk, plejebarn fra opfostringshuset

Mine 5 X tip Oldeforældre»

Niels Larsen og Dorthe Jensdatter Lund.

I toppen af denne side ses billede af Ane Kirstine - datter af Karen Sophie Birkedahl.