En Smede familie

Niels Larsen Smed og hustru Ane Hansdatter i Vindinge gift 18 oktober 1772 i Snoldelev - får 3 drengebørn før Ane Hansdatter dør i 1777.

Det er Hans f. 1773 - Israel f. 1775 - Jens f. 1777. Jens er kun 9 uger gl. ved hans mors død.

Hans Nielsen bliver smed som sin far og i 1797 bliver han så tilbudt arvefæste på smedjen i Herringløse.

Fæstebrevet fra 1797 til Hans Nielsen,  (kilde: Egnshistorisk forening, Gundsø - Fjordmuseet)

Hans Nielsen får smedjen og enken Anne Mogensdatter som en samlet pakke. Men ingen børn. Derfor går smedjen i arv til hans afdøde broders datter Sidse Israelsdatter og hendes mand Hans Christensen, Smed i 1832.  Den forbliver i familiens eje (5 x Hans smed) indtil lillejuleaften 1954, hvor smedjen brænder - Hans Jørgen Hansen - Den sidste smed -  er død i 1951.

Smedene:

Hans Nielsen (Bror til Israel Nielsen) g.m. Anne Mogensdatter - har smedjen fra 1797 - 1832  - selvejer i 1811

Hans Christensen g.m. Sidse Israelsdatter - har smedjen fra 1832 til 1861, hvor sønnen overtager.

Hans Hansen g.m. Anne Chathrine Jørgensdatter - har smedjen fra 1861 til ca. 1907

Hans Hansen g.m. Kirsten Marie Nielsen - har smedjen fra ca. 1907 til ?

Hans Jørgen Hansen g.m. Maren Dorthea Nielsen. har smedjen fra    ?  til 1954, hvor den brænder.

Hans Jørgens søster, Johanne Christine, er mor til min farmor.

*******************************************************************

Afskrift af Hans Hansen's (g.m. Kirsten Marie Nielsen) svendebrev:

Hans Hansens svendebrev som grovsmed fra 6. juli 1878, udstedt af Roskilde Smedlaug. (kilde: Egnshistorisk forening, Gundsø - Fjordmuseet)
 

Undertegnede Oldermand og Bisidere ved Smedelauget i Roeskilde Giøre vitterligt <?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

  At Hans Hansen er født i Hvedstrup Sogn Sømme Herre Kjøbenhavns Amt og haver staaet 4 Aar i Lære hos Grousmedmester J. Dreier heri Roeskilde er indskrevet og som Svend udskrevet den 6 Juli 1878 efter Laugsprotokolen udvisende Folio 155. Da han i disse Læreaar har forholt sig som dets troe og ærekjær Person vel angaar og anstaar, samt aflagt anordent Svendeprøve på sin Duelighed i Professionen, saa at han kan Arbejde som Svend for hvilken Grousmedmester der maatte behøve hans Arbeide, Dog at han holder sig de Kongelige allernaadigste meddelte Kunigsartikler og øvrige Anordninger i alle maader efterretligen, saa erklære vi paa Laugets vegne ved dette Lærebrev førnævte Hans Hansen for en Duelig Grousmed Svend. Paa Grund af foranførte Anbefale vi ham til alle vedkommende især til dem som ere af samme Profession her og andetsted, at de paa bedste maade vilde bidrage til hans lærdte Grousmedprofessions fortsættelse, hvilket Lauget med Beredvillighed og Gientjeneste vil erkjende.


Dette Lærebrev bekræftes med vor Underskrift og Laugets Segl.

 

Roeskilde den 6 Juli 1878    
                                               A.Ø.Martens                                         Bisidere:   J. Dreyer       J. Jørgensen  
                                               Oldermann           

Lærebrev for
Grosmedsvend   Hans Hansen

*************************************************************************

Hans Hansen med sine forældre ved deres guldbryllup:

(kilde: Egnshistorisk forening, Gundsø - Fjordmuseet) Hvor mange slægtninge, der deltager her, og hvem de er, melder historien desværre ikke noget om. Hans Jørgen, som senere overtager smedien er 3ie barn mod venstre for Hans Hansen. En af pigerne må være Johanne Christine, som 6 år senere gifter sig med Niels Peder Pedersen, som har dobbelt rod i Herringløse. Niels Peder Pedersens moder Ane Nielsdatter er datter af Ane Margrethe Christiansdatter født i Hvedstrup, og opvokset i Gundsømagle, og hendes mand Niels Hansen, oldebarn til Jens Christensen, som i 1746 (årsskrift 1999) fæster Rytterkær 2 sammen med sin hustru Karen Christophersdatter.

Hans Hansen og Ane Cathrine med sønnen Hans Hansen og hustru Kirsten Marie med et af sine mange børn på armen stående bagved . Efter ligheden at dømme er det en af Hans Hansens brødre, som står til venstre for Hans og Kirsten Marie. (udsnit af billede ovenfor)

3 af byens spidser - Hans Hansen i midten - En lidt anden udgave end på billedet ovenover. Og så er der Rød Tuborg i flasken. Brygget siden 1875. Det kan jeg lide at se. Der er sans for kvalitet.   (kilde: Egnshistorisk forening, Gundsø - Fjordmuseet)