Tilbage til forsiden  

Efterkommere af »

Niels Larsen f. 1700 g.m. Dorthe Jensdatter Lund f. 1714

  1. Lars Birchedahl

  2. Peder Birchedahl

  3. Hans Birchedal

 

Louise Frederikke Parelius - F. 1743 i allerslev. Datter af:

Jens Schielderup Parelius og Birgitte Sophie Pedersdatter.

Datterdatter af:

Steen Clausen Parelius f. 1665 i stjørdal i Norge og Ester Jacobsdatter Abel f. 1673 i Trondheim, Sør Trondelag.

Oldebarn af:

Jacob Abel f. 1640 - Guldsmed i Trondhjem og  Rigborg Pedersen Brix f. 1650.

Claus Jensen Parelius f. 8/4-1620 i stjørdal og Kirsten Steensdatter f. 1641.

Tip Oldebarn af:

Steen Hansen f. 1608 og Dorthe Jonsdatter f. 1615 i Trondhjem.

Mathias Abel f. 1590 og ukendt hustru.

Tip-Tip Oldebarn af:

Jon Jonsen f. 1580 og Kirsten Olsdatter f. 1583. Boende Orkdal i Norge.

Birkedal familien.

Lars Birchedahl:

Med endnu en tak til Werner :

1.      Niels Larsen (Birchedahl) f. 1700, Tybjerg sg., Tybjerg h., søn af Skrædder Lars ?[i] stilling Skomager i Herlufmagle, g. ca. 1735, Dorthe Jensdatter Lund, f. 1714, Køge,1  begravet 24. aug. 1792, Hammer sg., Hammer h.  Niels døde 1781, begravet 4. juli 1781, Hammer sg., Hammer h.

                         Børn:

            2.       i     Lars Birchedahl f. april 1737 i Herlufmagle og døbt i byens kirke af Provst Thanch.

 

 

 

Anden Generation

 

Om Lars Birkedal kan efter Historisk Samfunds Aarbog for Præstø Amt 1934 oplyses, at Lars Birkedal var født i Herlufmagle 1737 som søn af skomager Niels Larsen. Da han var stavnsbunden under Gisselfeldt gods, kom han for at befries for disse lænker i sit 4de år til en morbroder i Køge og kom i Køge latinske skole og senere til Frederiksborg skole, der demitterede ham til universitetet 1761, og han tog artium. Han var derefter skolelærer forskellige steder, bl. a., i Skelby 6 år, blev derpå skolelærer i Hammer 1769 og gift med Frederikke Louise Parelius, en datter af degnen i Hammer. I Hammer forestod han skolen i 2½ år, samtidig med at han forrettede sin svigerfars embede. 1771 overtog han tillige degneembedet. Hans kone døde 1802, hvorefter han sad i embedet til 1811. Han døde i Nr. Jernløse 1830.
Jeg (fortælleren) mindes, at der vistnok i 1920'erne i Sydsjællands Venstreblad stod omtalt et bønskrift, som var fundet vistnok i det kongelige arkiv, og som man mente var skrevet af Lars Birkedal. Det drejede sig om en pige, der tjente i Hammer Præstegård, og som havde fået et barn og efter den tids mening nu skulle straffes. Hun bad heri om at blive fritaget for at blive straffet, da hun så kunne blive gift med en enkemand i Rødstofte, som ikke ville gifte sig med hende, hvis hun blev straffet. Hun påtog sig hele skylden selv. Hendes kæreste ville gerne gifte sig med hende, men han var blevet tvunget til at tage en enke og en gård i Ring og kunne altså ikke gifte sig med hende. Om der blev taget hensyn til bønskriftet vides ikke.

 

 I tillæg til ovenstående fortælles det (H. F. Rørdam), at Lars Birchedahl var den sidste sognedegn i Hammer og Lundby. Da han i 1811 gik af, blev embedet opløst, og dets indtægter delt mellem pastorates fire skoleholdere mod at de tilsammen skulle svare den afgåede degn 200 Rdl. i pension. Det faldt flere af dem overordentlig beværligt, især da den gamle Birchedahl blev omtrent 94 år. Han levede så længe, at han nær havde sprængt pensionskassen.

 

Det fortælles også at årsagen til, at Lars Birchedahl måtte passe sin svigerfars degne embede var, at svigerfaderen var så fordrukken, at han gentagne gange fik reprimander for sin fordrukne opførsel.

*******

 

2.      Lars Birchedahl f. april 1737, Herlufmagle sg., Tybjerg h.,1  stilling Degn i Hårlev, g. 1769, Lovise Frederikke Parelius, f. 1745, Allerslev sg., Bårse h.,1  (datter af Jens Schielderup Parelius og Birthe Pedersdatter Ørsted) d. 1802, Hammer sg., Hammer h.  Lars døde 20. maj 1830, Nr. Jernløse sg., Merløse h.

                         Børn:

            3.       i      Ludvig Harboe Birchedahl f. 27. april 1772.

            4.       ii     Anna Gertrud Birchedahl f. 6. febr. 1774

                      iii     Birgitte Birchedahl f. 1776

                     iV    Ester Birchedahl f. 1778

                     V     Birgitte Dorthea f. 1770 - Hammer opsl.32 NY

 

 

Tredie Generation

 

3.      Ludvig Harboe Birchedahl f. 27. april 1772, Hammer sg., Hammer h.,1  stilling Forpagter, g. 27. april 1799, i Vigersted sg., Ringsted h., Agathe Johanne Husum, f. 18. nov. 1775, Kirke Hyllinge sg., Voldborg h.,1  (datter af Thomas Husum og Anna Gjertrud Hansdatter Weile) d. 20. marts 1864, Frederiksberg.  Ludvig døde 8. nov. 1819,  på Ålebækgård.  Godsinspektør på Nordfeld, siden forp. på Ålebækgård

                         Børn:

                i               Nicoline Betzy Birkedal f. 12. aug. 1804.

                ii     Valdemarine Charlotte Birkedal f. 18. juni 1811.

               iii               Emilie Birkedal f. 18. okt. 1813.

 

4.      Anna Gertrud Birchedahl f. 6. febr. 1774, Hammer sg., Hammer h.,1  g. 4. juli 1798, Thomas Husum, f. 11. juni 1746, Skibinge sg., Bårse,1  (søn af Peder Husum og Maria Thomasdatter Lunde) stilling Præst i Vigersted, d. 11. febr. 1822, Vigersted sg., Ringsted h.  Anna døde 16. juli 1832, Nr. Jernløse sg., Merløse h.  2 sønner, 1 datter

                         Børn:

                  i     Lovise Marie Husum f. 12. april 1800.

                 ii     Peter Laurentius Husum f. 21. dec. 1801.

 

5.      Birgitte Birchedahl - præstefrue g. Wulff.

 

6.      Esther Birchedahl - Frøken

 

7.      Birgitte Dorthea Birchedahl -

 

Og så passer numrene ikke længere - jeg opdaterer snarest.

 

Fjerde Generation

 

8.      Nicoline Bertzy Birkedal f. 12. aug. 1804, Norup sg., Lunde h.,[ii] g. 28. okt. 1818, Peter Laurentius Husum, f. 21. dec. 1801, Vigersted sg., Ringsted h.,2  (søn af Thomas Husum og Anna Gertrud Birchedahl) stilling Præst i Tranebjerg, d. 20. dec. 1879, Tranebjerg sg., Samsø.  Nicoline døde 10. nov. 1888.  Født på Hofmansgave

                         Børn:

                      i               Charlotte Emilie Vilhelmine L. Husum f. 10. jan. 1839, Tranderup sg., Ærø h.,2  g. Sofus Julius Emil Juul, f. 27. febr. 1826, Bøstrup sg., Langelands nr. h.,2  (søn af Niels Peter Juul og Stine Storm) stilling Præst i Ø. Hæsinge, d. 29. sept. 1916.  Charlotte døde 14. maj 1905.  Fulde navn : Charlotte Emilie Vilhelmine Laurentia Husum

                     ii     Thomine Ludovica Husum f. 10. marts 1842.

                     iii     Ludvig Birkedal Husum f. 25. nov. 1845.

 

9.   Valdemarine Charlotte Birkedal f. 18. juni 1811, Borre sg., Møn, g. 19. maj 1832, i Tølløse sg., Merløse h., Hans Nicolai Kellermann Rørdam, f. 13. sept. 1804, Serup sg., Hids h., (søn af Thomas Schatt Rørdam og Cathrine Georgia Teilmann) stilling Præst i Undløse, d. 23. sept. 1884, Undløse sg., Merløse h.  Valdemarine døde 3. juli 1885, Undløse sg., Merløse h.

                         Børn:

                    i     Hans Kristian Rørdam f. 24. marts 1842.

 

10.      Emilie Birkedal f. 18. okt. 1813,  på Ålebækgård, Møn,[iii] g. 11. sept. 1841, Poul Frederik Barfoed, kaldet Frederik Barfod f. 7. april 1811, Lyngby sg., Djurs sdr. h., (søn af Hans Peter Barfoed og Marie Catharine Hjorth) stilling Lærer, forfatter, R., d. 15. juni 1896, Frederiksberg.  Emilie døde 3. okt. 1897, Lyngby sg., Sokkelund h.  Poul: Medl. af Den grundlovgivende Rigsforsamling.

                         Børn:

                 i    Nikolaj Frederik Severin G. G. B. Barfod f. 16. marts 1848.

 

11.      Lovise Marie Husum f. 12. april 1800, Vigersted sg., Ringsted h.,2  g. 2. juli 1822, Jens Jørgen Fyhn, f. 9. febr. 1788, Kolding,2  (søn af Ambrosius Fyhn og Maria Elisabeth Wolder) stilling Præst i Nr. Jernløse, d. 25. febr. 1866.  Lovise døde 6. maj 1880.

                         Børn:

                      i      Thomas Ambrosius Fyhn f. 22. maj 1823, Ringsted,2  stilling Præst i Nr. Jernløse, g. 30. maj 1862, Septima Hansine Christiane Storch, f. 12. febr. 1838, Roskilde,2  (datter af Edward Thomas Storch og Septima Hansine Christiane Hansen) d. 2. dec. 1922.  Thomas døde 20. juni 1885.

 

12.      Peter Laurentius Husum (Se ægteskab med nummer 5.)

 

Femte Generation

 

13.    Thomine Ludovica Husum f. 10. marts 1842, Tranderup sg., Ærø h.,2  g. 27. nov. 1879, Ludvig Vilhelm Hertel, f. 27. marts 1844, Moltrup sg., Haderslev h.,[iv] (søn af Hans Vilhelm Hertel og Louise Cathinka von Westen) stilling Præst i Brenderup, d. 10. marts 1909, Brenderup sg., Vends h. 2   Thomine døde 9. jan. 1919.

                         Børn:

                      i      Kristine Jensine Hertel kaldet Kitty f. 2. juni 1881, Vejerslev sg., Morsø sdr. h.,4  g. 6. juni 1906, Poul Birger Eller, f. 21. febr. 1876, Nibe,2  (søn af Edvard Mathias Richard Eller og Anna Sophia Amalia Melchior) stilling Præst i Herborg, d. 10. okt. 1934.  Kristine døde 4. febr. 1912, Herborg sg., Bølling h. 2

 

14.    Ludvig Birkedal Husum f. 25. nov. 1845, Tranderup sg., Ærø h.,2  stilling Præst i Thisted, g. 4. sept. 1874, Frederikke Henriette Amalie Emile Müller, f. 10. jan. 1849, Besser sg., Samsø,2  (datter af Hans Jørgen Müller og Julie Thomsen) d. 10. juli 1936.  Ludvig døde 25. juni 1886.

                         Børn:

                     i       Peter Laurentius Müller Husum f. 19. juni 1878.

                      ii     Holger Müller Husum f. 3. jan. 1883, Thisted,2  stilling Præst i Nr. Tranders, g. 11. juni 1912, Ingeborg Amalie Petersen Egebjerg, f. 24. aug. 1893, Roskilde,2  (datter af Hans Petersen Egebjerg og Karen Amalie Ingeborg Larsen Hamre). Holger døde 2. maj 1956.

 

15.    Hans Kristian Rørdam f. 24. marts 1842, Glenstrup sg., Nørhald h., stilling Præst i Fanefjord, g. (1) 31. okt. 1871, Bolette Ingeborg Olsen, f. 15. okt. 1840, Ålbæk, (datter af Emil Anton Conrad Olsen og Amalia Johanne Rønne) d. 12. marts 1881, Holeby sg., Fuglse h., g. (2) 25. april 1882, i Ålborg, Louise Theodora Rønne, f. 16. febr. 1852, Kolding,1  (datter af Ludvig Theodor Emil Rønne og Nicoline Ring) d. 1930.  Hans døde 1924.

                         Børn:

                      i      Valdemar Rørdam f. 23. sept. 1872.

                      ii     Emilie Rørdam f. 28. sept. 1873, Stege,[v] g. 3. aug. 1895, Jens Keldsen Mikkelsen, f. 27. dec. 1867,5  stilling Højskoleforst. i Mellerup.  5 børn

                     iii      Ingrid Rørdam f. 27. maj 1875,5  g. 25. sept. 1895, Ole Peter Jensen, f. 24. nov. 1865,5  stilling Murermester i Præstø.  4 børn

                     iv      Thomas Skat Rørdam f. 9. febr. 1878,5  stilling Lærer i Sakskøbing.

                      v     Johannes Holger Rørdam f. 17. aug. 1883, Holeby sg., Fuglse h. 5

                      vi    Anna Elisabeth Rørdam f. 20. april 1885, Undløse sg., Merløse h. 5

                      vii    Holger Kristian Rørdam f. 19. dec. 1893.5

 

13.    Nikolaj Frederik Severin G. G. B. Barfod f. 16. marts 1848, København,3  stilling Præst i Gelsted, g. 26. juli 1874, i Køge, Anna Marie Barfred, f. 18. juli 1850, Køge,3  (datter af Adolf Andreas Barfred og Margrethe Elisabeth Winge) d. 20. marts 1926, Farum.  Nikolaj døde 14. jan. 1928, Farum.  Fulde navn : Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Gote Birkedal Barfod Forfatter

                         Børn:

                 i      Halfdan Barfred Barfod f. 19. juli 1880.

                ii     Eli Barfred Barfod f. 31. jan. 1887.

 

Sjette Generation

 

14.    Peter Laurentius Müller Husum f. 19. juni 1878, Tranebjerg sg., Samsø,2  stilling Præst i Vammen, g. 21. jan. 1919, Martha Jensen, f. 10. april 1891, Ansager sg., Ribe a.,2  (datter af Anders Jensen og Larsine Oline Larsen). Peter døde 24. febr. 1935.

                         Børn:

                      i      Thomas Husum f. 2. maj 1928, Vammen sg., Nørlyng h.,2  stilling Præst i Agerskov, g. 29. juni 1957, Erna Margrethe Christiansen, f. 2. juni 1933, Esbjerg, (datter af Kristian E. Christiansen og Inger Thomsen).

 

15.   Valdemar Rørdam f. 23. sept. 1872, Sdr. Dalby sg., Fakse h.,1  stilling Forfatter, g. (1) 10. sept. 1901, i Blegind sg., Hjermslev h., Margrethe Jensine Hansen, f. 20. nov. 1842, Glenstrup sg., Nørhald h.,1  (datter af Hans Anthon Hansen og Margrethe Jensine Matthiasen) d. 1924, g. (2) 11. sept. 1928, i Troense (b.V.), separeret 1940, Margretha Brill, f. 1896, Markneukirchen, Tyskland.1   Valdemar døde 13. juli 1946, Holbæk.

                         Børn:

                      i               Ingeborg Rørdam f. 29. jan. 1903.5

 

16.    Halfdan Barfred Barfod f. 19. juli 1880, Ruds Vedby sg., Løve h.,3  stilling Kommandør, DM, K af. D., g. 25. april 1912, i Esbjerg, Helga Pagh, f. 5. sept. 1889, Esbjerg,3  (datter af Henrik Pagh og Sophie Michelsen) d. 23. jan. 1976.  Halfdan døde 14. nov. 1947.  Kammerherre

                         Børn:

                      i               Asger Halfdan Pagh Barfod f. 7. sept. 1914, København,3   Holmens Kirke, Kbh.

 

17.    Eli Barfred Barfod f. 31. jan. 1887, Hjørlunde sg., Lynge-Fr. borg h., stilling Ass., Indenrigsmin., g. 7. juli 1912, i Gelsted sg., Vends h., skilt 1923, Flemming Algreen-Ussing, f. 23. april 1885, Frederiksberg, (søn af Otto Algreen-Ussing og Wilhelmine Cecilie Marie Iversen) stilling Forfatter, d. 6. marts 1927, Absalonkirkens sg., Kbh.,[vi] begravet 10. marts 1927, Vestre Kirkegård, Kbh.  Eli døde 11. jan. 1970, Bispebjerg Hospital, Kbh.,6  begravet Bispebj. Askefællesgrav.  Skilt 2. maj 1923 1970 bosat Grøndals Parkvej 16 Flemming: Død af hæmorhag. cerebri 1927 bosat Sigerstedsg. 10

                         Børn:

                 i      Tage Barfod f. 3. marts 1916.

                 ii     Annemarie Barfod f. 23. juli 1917.

 

Syvende Generation

 

18.    Tage Barfod f. 3. marts 1916, København, stilling Cand. polit., g. 25. okt. 1939, i København, Maja Hartvig Kemp, f. 22. febr. 1918, Valby, (datter af Niels Daniel Kemp og Bertha Helene Hartvig Møller) stilling Boligkonsulent, d. 16. maj 2000, København, begravet Holmens Kirkegård, Kbh.  Tage døde 26. april 1943, Karrebæksminde, begravet 25. maj 1943, Bispebjerg Krematorium, Kbh.  1943 : Næstvedgade 37 Navneændr. v. kgl. resolution 1. okt. 1925 Omkom ved drukneulykke. Fundet 21. 5.43.

                         Børn:

                   i      Rikke Jytte Barfod f. 6. april 1941.

                   ii     Åse Barfod f. 19. aug. 1943.

 

19.   Annemarie Barfod kaldet Pie f. 23. juli 1917, København, stilling Cand. polit., fuldmægtig, g. Lars Kristen Andersen, f. 29. jan. 1915, Holbæk,[vii] stilling Cand. polit.  Annemarie døde 26. maj 1999.[viii]  Navneændr. v. kgl. res. 1. okt. 1925 til Pie Barfod

                         Børn:

                      i      Lotte Barfod Andersen f. 9. aug. 1940, København.7

 

Ottende Generation

 

20.    Rikke Jytte Barfod f. 6. april 1941, København,7  g. (1) 23. dec. 1960, i København, skilt 1962, Vernon Hilary Jayawardene, f. 13. marts 1935, Bambalapitiya, Sri Lanka, og Alan Twaites, g. Donald Mac Donald.

                         Børn:

                      i      David Sean Barfod f. 5. juni 1965.

                      ii     Perle Tana Mac Donald.

                      iii    Daniel Jonathan Barfod f. 27. dec. 1974.

 

21.    Åse Barfod f. 19. aug. 1943, København, stilling Socialrådgiver, og Werner Brandstrup Andreasen, f. 15. maj 1933, Martinsvej Fødeklinik (RH),  RH, København, (søn af Niels Peter Andreasen og Ella Brandstrup) og Ole Thorbek, f. 22. febr. 1948, St. Markus sg., Fr. berg, (søn af Niels Thorbek og Anne Lise Lepper). Werner: Navneattest

                         Børn:

            22.     i      Line Barfod f. 24. maj 1964.

            23.     ii     Anja Barfod Thorbek f. 18. april 1971.

 

Niende Generation

 

22.    Line Barfod f. 24. maj 1964, København, stilling Cand. jur., advokat. MF, g. (1) 3. april 1984, i Lyngby-Tårbæk Rådhus, skilt 1989, Bo Bjerre Mouritzen, f. 10. juni 1963, RH, København, (søn af Henrik Voss Mouritzen og Karen Bjerre) g. (2) 21. maj 1994, i Fredensborg-Humlebæk Rådhus, Klaus Jørgen Hansen, f. 28. dec. 1959, RH, København,  19. dec. 1965, Mariendal Kirke, Fr. berg, (søn af Kai Hyllested og Birthe Johanne Hansen) stilling Cand. jur.  Navneændring fra Line Barfod Andreasen. Klaus: Sekretariatschef i Producenterne

                         Børn:

                      i      Alexander Christian Bjerre Mouritzen f. 8. nov. 1985, KAS, Herlev,  Vor Frelser sg., Kbh.  Navneatt.

                      ii     Sebastian Erik Barfod Hansen f. 24. febr. 1999, RH, København,  Frihavns sg., Kbh.  Navneatt.

 

23.    Anja Barfod Thorbek f. 18. april 1971, København, og Mads Meinertsen.

                         Børn:

                                 i    Carl Anders Thorbek Meinertsen f. 4. marts 1999, RH, København.[i]  Langholz : Anetavler for berømte danskere. 1989

[ii]  Nedergaard

[iii]  Barfod Sagaen, 1992

[iv]  Hertel : Familien Hertel's Stamtavle. 1886

[v]  Albert Rønne : Slægten Rønne. 1905

[vi]  Begravelsesprotokol

[vii]  Ussing : Slægten Ussing. Niels Jensens aner og efterkommere. Århus 1962

[viii]  Dødsann.

 

 

 

 

 

 

Mine 5 X tip Oldeforældre»

Niels Larsen og Dorthe Jensdatter Lund.

I toppen af denne side ses billede af Ane Kirstine - datter af Karen Sophie Birkedahl.