Efterkommere af »

Niels Larsen f. 1699 g.m. Dorthe Jensdatter Lund f. 1714

2.Peder Birchedahl

3. Hans Birchedal

Søskende til Sidse Catharina Haagensdatter, datter af Jacob Jensen Hattemager:

Haagen Jacobsen Hattemager 12/6-1739

Jens Jacobsen Hattemager f. 1741

Karen Jacobsdatter Hattemager f. 1742

Martha Jacobsdatter Hattemager f. 1745

Jens Jacobsen Hattemager f. 1747

Mathias Jacobsen Hattemager f. 3. marts 1748

Martinus Jacobsen Hattemager f. 6/3-1750

Jens Christian Jacobsen Hattemager f. 1752/1753

Birkedal familien.

Peder Birchedahl:

1.      Niels Larsen (Birchedahl) f. 1700, Tybjerg sg., Tybjerg h.,[i] stilling Skomager i Herlufmagle, g. ca. 1735, Dorthe Jensdatter Lund, f. 1712,1  begravet 24. aug. 1792, Hammer sg., Hammer h.  Niels døde 1781, begravet 4. juli 1781, Hammer sg., Hammer h.

                         Børn:

            2.       i               Lars Birchedahl f. april 1737.

            3.       ii              Peder Birdhedahl. f. 1739

            4.       iii             Hans Birchedahl f. ????

            5.       iv + v       2 Døtre, som vi ingen data har på.

Anden Generation

2.      Peder Birchedahl f.  1739, Herlufmagle sg., Tybjerg h.(ikke bekræftet via kb opslag),  stilling skoleholder i Mogenstrup, g. 22 apr. 1768  med, Sidse Catharina Jacobsdatter, f. 1737 - døbt 20/10-1737, Skt. Peder, Næstved, Præstø.,  (datter af Jacob Jensen Hattemager og Martha Haagensdatter) , Kbh..

                         Børn:

            3.       i               Jens Birchedahl f. 1767.

            4.       ii     Marthe Birchedahl f. 1769.

                      iii    Hans Birchedahl f. 1770

                      iv    Dorthe Birchedahl f. 1775

                      v     Niels Birchedahl f. 1780 - D. 1821

Sidse Catharina Jacobsdatter dør i marts 1797 og i Oktober 1797 Gifter 

Peder sig med Sidse Marie Wesselhoff, som dør i Nov 1798 - 54 år gl.

Peder Birchedahl dør 1 feb. 1815 - 76 år gammel. 

Tredie Generation

3.      Jens Birchedahl f. 1767, møllersvend - gift med Gjertrud Jensdatter 1801/0802 (han er ugift ved FT 1801 for Ranglemølle)

Samtlige personer i husstanden

holbaek, Skippinge, Holmstrup, Ranglemølle, , -, FT-1801, B8242

Navn:

Jens L??

Sidse Marie Hansen

Jens L?? L??

Apelone L??

Jens Birkedahl

Niels Holst

Kristen Larsen

Johan Kristian Hansen

Malene Frederiksdatter

Alder:

48

36

9

8

34

50

25

Civilstand:

Gift

Gift

Ugift

Ugift

Ugift

Ugift

Ugift

Ugift

Ugift

Stilling i husstanden:

Husbond

Hans kone

Deres børn af andet ægteskab

Deres børn af andet ægteskab

Møllersvende

Møllersvende

Tjenestefolk ved avlingen

Tjenestefolk ved avlingen

Tjenestefolk ved avlingen

Erhverv:

Møller

Gevorben soldat

Fødested:

Gift med Malene Frederiksdatter 15. sep 1801 i Jyderup

Og gift med Kirsten Christensdatter 14. juli 1820.

19

Børn med Gjertrud Jensdatter - Dette ægteskab må have været kort:

 1. Karen f. 1810 har Gjertrud Jensdatter opført som moder.

24

Børn med Malene Frederiksdatter:

 1. Kathrine Birchedahl f. 1811
 2. Lisbeth Jensdatter Birchedahl f. 14. sep. 1815
 1. Hans Jensen Birchedahl f. Dec. 1802
 2. Frederik Birchedahl f. 1805
 3. Kathrine Birchedahl f. 1808
 4. Karen Birchedahl f. Maj 1810 (se ovenfor)

Børn med Kirsten Christensdatter:

 1. Christen Jensen Birchedahl f. 28/7-1820
 2. Malene Jensdatter Birchedahl. f. 4/2-1823
 3. Maren (ingen data) f. Beregnet til ca. 1815 jf. JB's skifte nedenfor -  Lisbeth har samme alder. Jeg har ikke søgt i KB efter disse, men familysearch Vital Records viser vist ikke de helt korrekte data. og skifteprotokollen viser ikke ægteskabet med Gjertrud Jensdatter

Jens Birchedahl's skifte:

Jens Birchedahl = Karen Christensdtr i Oresoe Mollehuus, Jorlose        29 Jun 1833   pg 186 204 (165)

CH:      Christen Jensen  13

         Malene Jensdtr  11

         Maren Jensdtr    18

1 WIFE:

CH:      Hans Jensen      smed i Uggelose

         Frederich Jensen hmd i Svebolle

         Cathrine Jensdtr 22 ugift

         Lisbeth Jensdtr  18

gd: Christen Christensen hmd i Jordlose

[Arts-Skippinge Herred; Book 2 1830-39; Film 49225] - Ars Herred - skifteprotokol.

Maren - er ikke dukket op i nogen søgninger endnu .

Hans Birchedahl f. ca. 1770 g. med Sophie Amalie Hansdatter.

 

Ved FT1787 tjener Hans Birchedahl 17 år gammel på Holløse Mølle. De 2 første børn Lars og Sidse fødes i Holmstrup i årene 1798 til 1800.

Ved FT 1801er han 31 år, 3. ban Lars er på vej og Hans ejer Hestemøllen i Østergade 8, i Næstved. Hans Birchedahl købte møllen i 1794-95 af Mathias Pedersen for 3500 Rdl. - altså mens han stadig var i Holmstrup.

 

Hestemøllens historie

kan læses i Rasmus Nielsens bog om Næstved. Der var dengang 1 Hestemølle, 2

Vejrmøller og 2 Vandmøller lige uden for byen. Alle møllerne skulle fra 1765

møde op Rådhuset og aflægge ed på, at de ikke ville nogen sæd før der var

betalt Told af den,

 

Hestemøllen lå i byen allerede i 1540.

Hvad der så skete kan ikke læses; men allerede den 25.Juli 1804 fik Skarpretter Kristian Suhr "Auktionsskøde" på den for 3200 Rdl. Hans Birchedahl kan selv have holdt auktion (Det var ikke ualmindeligt) eller han har ikke kunnet klare sine forpligtelser.

Han fik altså 200Rdl. mindre end han selv havde givet, og flyttede til Svinninge.

 

Hans Birchedahls hustru var datter af møller i Frydendal Lars Hansen og hustru Ane Margrethe Pedersdatter.Lars Hansen døde 18/3-1800 Ane Margrethes skifte 1807 ses her:

Ane Margrethe ... enke i Frydendahl Molle     17 May 1807   pg 1362 1371 1394

HUSB:    Lars Hansen moller (dod)

CH:      Hans Henrich Hansen      41 moller i Tollose Molle  ( Hans Hansen )

         Rasmus Hansen    34 boende i home, Frydendahl Molle

         Sidsel Marie Hansdtr (dod) = Jens Lassen (dod) i Rangle Molle (HIS.BRO: Anders Rasmussen i Brendstrup, Aarhus)

            4CH: Anders Hellesteen  abt 15 w/ his FARBRO: Anders Rasmussen i Brendstrup, Aarhuus

                 Jens Larsen      14 i same place

                 Mette Cathrine Larsdtr  abt 19 w/ herr forpagter Hiorth i Westerbyegaard

                 Abelone Larsdtr  13 home

         Ellen Kirstine Hansdtr = Peder Thomasen moller i Terslose Molle 

         Else Hansdtr (dod) = Peder Pedersen Hammer i Billerups Molle

           CH:   Ane Margrethe Pedersdtr  14 w/ forpagter Grandjean i Saebyegaard

         Sophie Amalia Hansdtr = Hans Birchedal i Torbenfeld (his whereabouts unknown)

         Ane Cathrine Hansdtr = forpagter Grandjean i Saebyegaard

BRO OF Sidsel Marie Hansdtr 's HUSB:  Anders Rasmussen i Brendstrup, Aarhuus  (by: Hans Frost i Torbenfeld)

[Frydendal gods, Holbaek; Bk 3 & 4 1761-1816; film 41152]

Lars Hansen's widow madam Ane Margrethe Hansen, he hrr roster i Frydendal Molle, she with molle Rasmus Hansen of same 29 May

1807 pg 134,7,9,42,4,7-8,50,52,58,181

CHILDREN:   Hans Henrich Hansen   41 faester i Tollose Molle, moller

            Rasmus Hansen         34 faester here

            Sidse Marie Hansdtr wife of Jens Larsen i Rangle Molle (both dead)

              CHILDREN:   Anders Hellesteen  15 with FARBRODER Anders Rasmussen i Brendstrup i Aarhus

                   Jens Larsen          14 with FARBRODER Anders Rasmussen i Brendstrup, Aarhus

                   Mette Cathrine       19 with forpagter Hiort i Vesterby

                   Abelone       13 with Rasmus Hansen here

                   Ellen Kristine     wife of hrr Peder Thomasen moller i Terslose

                   Ese (dead) wife of Peder Pedersen Hammer i Billerup Molle

                     CHILD: Ane Margrethe Pedersdtr  14 with hrr forpagter F.Ch. Grandjean i Saebygd

                   Sophie Amalia  wife of H. Birchedahl, Torbenfeld, Frydendal

                   Ana Kat    wife of Henrich forpagter Frederich Christian Grandjean i Saebygaard

[Merlose-Tuse Herred skpr; Books 1-2 1802-1819; film 49374]

Vedr. Lars Hansen's familie

Anne Margrethe Pedersdatter - Født i Stigs Bjergby ca.1737. Døbt 23/1-1737. Stigs Bjergby opslag 16  - er datter af Sophia Amalia Leje og Peder Olufsen (Olesen), møller i Bierby mølle. g. 10. maj 1736 i Bregninge.

Peder Olufsens søsters skifte:

Margreta Losia i Reistrup 15 Dec 1728 pg 63

HUSB: Anders Jensen Smed

CH: Jacob Andersen 8 Jens Andersen 2 Ane Cathrine Andersdtr 5

BRO: Oluf Olufsen i Holbech 

Jorgen Olufsen Moller i Hagested

Peder Olufsen Moller i Bierrebye Molle

[Lovenborg-Birkholm, Holbek probate; Book 2 1719-30, 1740-55; fiche LAK 362-1 226]

Sophie Amalia Leje er datter af Johan Henrich Leje og Mette Kirstine Bahus, g. 1713 i Bregninge.

Sophia Amalia er født/døbt 15. april 1714 i Bregninge.

4. Generation

Johan Hansen Birchedahl - søn af Hans Birchedahl og Sophie Amalie Hansdatter.- Født 8/10-1811 - Gift med Bodil Pedersdatter, (f. i Særslev 1806) - ægteskab indgået 14 marts 1834 i Særslev, Skippingen Herred.

Bodil Marie er datter af Peder Nielsen og Inger Pedersdatter.

5. Generation

Karen Sophie Johansdatter Birchedahl født 13 oktober 1837 gifter sig 21 maj 1858 med væver Lars Christiansen f. 28 marts 1836. Sammen får de børnene:

 1. Lars Peder Christiansen
 2. Ane Kirstine Christiansen (billedet øverst)
 3. Ane Marie Christiansen

Da Karen Sophie dør i 1864 gifter Lars sig 3 måneder senere med hendes søster Ane Cathrine Birchedahl, som har sønnen Lars Frederik f. 1862 - udlagt barnefader Jens Larsen. Lars Frederik bor ikke hos moderen.

Lars og Ane Cathrine får 4 børn sammen:

Jens Peder - Karen Sophie - Carl Johan og Wilhelmine Sophie - Der er p.t. tvivl om, om Wilhelmine reelt er Lars Christiansens datter - hun er undfanget i København og det vides ikke præcist, hvor Lars tjente som soldat ved undfangelsen. Ane Cathrine fragår kundby 29/6-72 tillige med 4 børn og melder samtidig flytning for Lars, som allerede er rejst fra sognet. Ane Cathrine vender hjem til fattiggården i Regstrup med 3 børn kun - i marts året efter - og føder Wilhelmine kort derefter.

 

Lars Christiansen er på tilgangsrullen for Ringkøbing i 1866 og på Hovedrullen for Ringkøbing fra 1868-1876 - hjemsendt 1/1-76 fra Ringkøbing - hvorefter han forsvinder under en søtransport mellem Sjælland og Jylland.

6 Generation

Ane Kirstine gifter sig med Lars Christiansen f. 13. januar 1853 i Sandby.

De får 9 børn. Det yngste barn Niels Kristiansen (med K fordi præsten skrev forkert på dåbsattesten) blev min morfar.

Mine 5 X tip Oldeforældre»

Niels Larsen og Dorthe Jensdatter Lund.

I toppen af denne side ses billede af Ane Kirstine - datter af Karen Sophie Birkedahl.

Jens Pedersen hattemager og Sille Gullicksdatter

begge født 1680 i Køge.

 

Sille er datter af:

Gullick Olufsen Bager og Maren Pedersdatter

Maren kender jeg ikke noget, til, så data på hende efterlyses.