Tilbage til forsiden  

Efterkommere af »

Niels Larsen og Dorthe Jensdatter Lund.

 

Historie: Barneminder fra det gamle Ryslinge

Nazareth kirken

Uffe Birchedahl

Birkedal, Uffe, dansk præst og forfatter, søn af Schøller Parelius Vilhelm Birkedal. Født 17. Juni 1852 i Ryslinge. Birkedal blev student fra Odense Katedralskole 1871, cand. Theol. 1877, var et år huslærer på Kalø, et år pers. Kapellan for Stadager og Ny Kirkeby, sognepræst for Brande 1879-84, for Skt. Catharinæ i Ribe 1884-93. Udgået fra et gammelt grundtvigsk præskehjem, kom han i Ribe under påvirkning fra Morten Pontoppidan’s forfatterskab ud i nyrationalisme; på grund heraf og på grund af konflikter med ministeriet i anledning af udtalelser om fredssagen samt på grund af  tiltagende døvhed tog han 1893 sin afsked som sognepræst. Han forsøgte sig derefter som redaktør af et radikalt blad i Næstved, som Højskoleforstander i Rønde og Nørre-Ørslev, men døvheden gjorde han uskikket til lærergerningen. Foråret 1900 blev Birkedal præst for det nydannede ”Det fri kirkesamfund” i Kbhvn, hvis medlemmer efter en højesteretsdom af 25. juni 1907 blev sat uden for folkekirken.                      Birkedal har udg. Prædikensamlinger og religiøse Skr, han har udg. Fl. Gode oversættelser fra Engelsk, især af Chaucer, Milton’s ”Tabte Paradis” og udvalgte digte af Rob. Burns; herved og ved en bog om William Morris har han søgt at bygge bro mellem Danmark og England. Kilde: http://runeberg.org/salmonsen/2/3/0317.html

http://runeberg.org/salmonsen/2/3/0317.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine 5 X tip Oldeforældre»

Niels Larsen og Dorthe Jensdatter Lund.

I toppen af denne side ses billede af Ane Kirstine - datter af Karen Sophie Birkedahl.